Xin chờ trong giây lát...

“Kết nối và sẻ chia để màu sắc của Đoàn - Hội được lan tỏa trong tầng lớp thanh niên”

- 15/10/2021 10:08
TTTĐ - Trải qua 65 năm phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước

Video nằm trong bài : “Kết nối và sẻ chia để màu sắc của Đoàn - Hội được lan tỏa trong tầng lớp thanh niên”