Mở cửa để tư nhân đầu tư vào năng lượng

Mở cửa để tư nhân đầu tư vào năng lượng

Nghị quyết số 55-NQ/TW (NQ55) về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Bộ Chính trị ban hành là bước đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia.
Kinh tế
Xu hướng chuyển đổi số nền kinh tế

Xu hướng chuyển đổi số nền kinh tế

(PLVN) - COVID-19 giúp chúng ta tư duy lại nhiều thứ. Cơ hội lớn nhất lúc này là đẩy nhanh chuyển đổi số, là tạo ra các ứng dụng công nghệ số, là đưa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất