Hà Nội có nhiều tiềm năng lựa chọn và phân hạng các sản phẩm OCOP

Hà Nội có nhiều tiềm năng lựa chọn và phân hạng các sản phẩm OCOP

Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 308 làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND thành phố công nhận, nhiều sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Đặc biệt, thành phố cũng có 1.138 HTX nông nghiệp, 2.912 trang trại, 164 mô hình ứng dụng công nghệ cao, 141 mô hình liên kết chuỗi trong nông nghiệp... Đây là cơ sở tiềm năng để Hà Nội lựa chọn, đánh giá và phân hạng các sản phẩm OCOP.
Kinh tế
Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy

Sáng 7/5, Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” đã tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến hết tháng 4/2020 và nhiệm vụ giải pháp đến hết năm 2020.
Thời sự
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất