100% số xã của Hà Nội hoàn thành các tiêu chí giáo dục, y tế

100% số xã của Hà Nội hoàn thành các tiêu chí giáo dục, y tế

TTTĐ – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” vừa rà soát nhóm tiêu chí về văn hóa - xã hội - môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tính đến hết quý I/2020. Theo đó, hiện nay 100% số xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt và cơ bản đạt tiêu chí về giáo dục và đào tạo.
Thời sự
Xây dựng Nông thôn mới - phong trào thi đua thiết thực nhất ở ngoại thành

Xây dựng Nông thôn mới - phong trào thi đua thiết thực nhất ở ngoại thành

Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và chương trình OCOP đến hết tháng 4/2020, nhiệm vụ giải pháp đến hết năm 2020.
Khởi nghiệp
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất