Bao thanh toán bên bán trong tài trợ chuỗi cung ứng: Kết nối giá trị, kiến tạo tương lai

Bao thanh toán bên bán trong tài trợ chuỗi cung ứng: Kết nối giá trị, kiến tạo tương lai

VietinBank chính thức cung cấp sản phẩm Bao thanh toán bên bán trong tài trợ chuỗi cung ứng (Bao Thanh toán bên bán) trên hệ thống CoreBanking hiện đại. Với sản phẩm này, VietinBank mang tới giải pháp tài chính toàn diện và hiệu quả với chi phí tài chính thấp giúp bên bán tiếp cận nguồn vốn lưu động nhanh chóng; đồng thời giúp bên bán thiết lập nguồn cung ổn định và hỗ trợ tăng cường mối quan hệ song phương giữa bên mua và bên bán.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất