Đổ vỡ và  những cuộc “hôn nhân combo"

Đổ vỡ và những cuộc “hôn nhân combo"

Xã hội hiện đại ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân kém may mắn, không gắn bó được lâu dài. Để duy trì hạnh phúc, nhiều bạn trẻ phải “rổ rá cạp lại”. Với quan niệm thoáng hơn, họ đến với nhau. Gái chưa chồng lấy trai “nạ dòng” và ngược lại...
Tuổi trẻ
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất