PV GAS triển khai chương trình thực hành tiết kiệm năm 2020

PV GAS triển khai chương trình thực hành tiết kiệm năm 2020

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhằm triển khai thành công Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020, Tổng công ty Khí Việt Nam PV GAS đã triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 với nhiều nội dung quyết liệt và hiện thực.
Kinh tế
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất