Đối ngoại và đổi mới tư duy trên các lĩnh vực

Đối ngoại và đổi mới tư duy trên các lĩnh vực

(KNT) - Những đóng góp của ngành đối ngoại với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đổi mới tư duy” sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng là đội ngũ tiên phong trong củng cố môi trường hòa bình, ổn định và giữ vững vị thế của nước nhà.
Thời sự
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất