Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ cả nước đã được lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí th
Tuổi trẻ xanh
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất