Các đối tượng lừa đảo bán sản phẩm phòng dịch Covid-19 có bị dẫn độ sang Mỹ xét xử?

Các đối tượng lừa đảo bán sản phẩm phòng dịch Covid-19 có bị dẫn độ sang Mỹ xét xử?

Nắm được nhu cầu mua các sản phẩm phòng dịch Covid-19 như nước rửa tay, khẩu trang ở Mỹ tăng cao, nhóm lừa đảo do Nguyễn Duy Toản cầm đầu đã mua 300 tên miền, lập 110 website bán hàng để lừa khoảng 7.000 người Mỹ mua sản phẩm phòng dịch Covid-19. Các đối tượng liệu có bị dẫn độ sang Mỹ xét xử?
Bạn đọc

Xem nhiều nhất