Kích cầu người tiêu dùng sử dụng hàng trong nước

Kích cầu người tiêu dùng sử dụng hàng trong nước

(KNT) - Giảm giá tạo cơ hội đầu ra cho nông sản; mang nhiều hơn giá trị hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng trong nước, đây cũng được xem là phương thức tiếp cận nhanh nhạy của các đơn vị kinh doanh trong thời điểm chung tay phòng chống Covid-19.
Kinh doanh
    Trước         Sau    

Xem nhiều nhất