Tăng cường xã hội hóa an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân

Trong nước Hạnh Nguyên
Phải cải thiện việc làm, thu nhập và đời sống của người dân ở mức chất lượng cao trong giai đoạn mới, chứ không phải chỉ là ăn no, mặc ấm
Tăng cường đấu tranh chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội Chính phủ lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội Chứng khoán Việt Nam trên đà hồi phục, nhiều cơ hội sinh lời chờ đợi ở phía trước

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội lưu ý như vậy tại buổi kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU tại huyện Quốc Oai hôm nay (12/8).

Tăng cường xã hội hóa an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi kiểm tra

Thực hiện Chương trình số 08, huyện Quốc Oai hoàn thành 15/27 chỉ tiêu và hoàn thành vượt 3/27 chỉ tiêu. Cụ thể: Duy trì xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%, hoàn thành so với kế hoạch năm 2022 và kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất 93%, hoàn thành so với kế hoạch năm 2022 và vượt 3% so với kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. 100% người có công với cách mạng cơ bản có mức sống bằng hoặc trên mức sống trung bình của người dân nơi cư trú…

Về kết quả thực hiện 11 chỉ tiêu thuộc các chương trình khác liên quan đến Chương trình số 08, tính đến tháng 6/2022, có một số nội dung hoàn thành so với kế hoạch năm 2022 và kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025. Cụ thể: Tiêu chí đảm bảo người dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin, truyền thông 100%; Tỷ lệ hộ dân có nhà ở đạt chuẩn theo quy định 96%, rác thải được thu gom và xử lý 100%, chất thải y tế được xử lý 100%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Quốc Oai đã giải quyết việc làm cho 2.161 lao động, đạt tỷ lệ 69,71% chỉ tiêu TP, huyện giao. Phòng LĐTB&XH huyện đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, đảm bảo họ có công việc và thu nhập ổn định.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, đây là chương trình lớn, có liên quan và tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân, do đó, bên cạnh 12 nội dung nhiệm vụ đã đề ra, huyện cần lãnh đạo, chỉ đạo một cách trực tiếp và đồng bộ để các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân nhận thực sâu sắc và toàn diện về Chương trình; Có những giải pháp pháp cụ thể, quyết liệt hơn trong hành động để có thể hoàn thành chỉ tiêu và kế hoạch đặt ra.

Đồng chí cũng đề nghị huyện Quốc Oai quan tâm đến chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người. Hiện nay thu nhập trung bình của người dân trên địa bàn huyện Quốc Oai là 58 triệu đồng/năm, vẫn còn khoảng cách khá xa so với Nghị quyết của Huyện đề ra đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm và Chương trình 08 đến năm 2025 là 8.300 - 8.500 USD/người/năm.

Đối với các dự án đầu tư công từ ngân sách Nhà nước cũng như xã hội hóa với 3 mục giáo dục, y tế, văn hóa, huyện cần tập trung một cách nhanh, sớm, có chất lượng phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của người dân. Đồng thời, lồng ghép thực hiện có hiệu quả 3 chương trình: Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; Giảm nghèo bền vững; Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Huyện Quốc Oai cũng cần quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, thực hiện đúng đủ kịp thời, công khai minh bạch; Tăng hộ giàu và giàu bền vững và có giải pháp hỗ trợ để xóa hộ nghèo. Cùng với đó là triển khai đồng bộ các giải pháp và khuyến khích các mô hình, cách làm sáng tạo, tăng cường xã hội hóa an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

“Chúng tôi quan tâm đến vấn đề việc làm, thu nhập và đời sống của người dân được cải thiện ở mức chất lượng cao trong giai đoạn mới, chứ không phải chỉ là ăn no, mặc ấm...” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương lưu ý.

tuoitrethudo.com.vn
Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Thông báo số 1440-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,