Mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào tiến trình giải quyết vấn đề toàn cầu

Trong nước Hậu Lộc
Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam kỳ vọng vào việc mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào các tiến trình dân chủ và giải quyết vấn đề toàn cầu hiện nay.
Người trẻ đang sống cá tính, năng động và “có gu” hơn Giới trẻ thế giới đang tập trung vào kênh đầu tư nào? Những bàn tiệc "chuẩn chỉnh" trong dịp đặc biệt của giới trẻ hiện đại

Chia sẻ tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, diễn ra sáng 15/9, Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Việt Nam hiện là quốc gia có dân số trẻ. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Quốc hội Việt Nam đối với thế hệ trẻ, năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam gồm các đại biểu Quốc hội có độ tuổi dưới 45.

Đây là diễn đàn tập hợp các đại biểu Quốc hội trẻ để cùng trao đổi, đề xuất những vấn đề liên quan đến thanh thiếu nhi; Là cơ chế để bồi dưỡng, thúc đẩy sự đóng góp của các đại biểu trẻ trong các hoạt động của Quốc hội và giao lưu, học hỏi, chia sẻ với nghị sĩ trẻ các nước trên thế giới về những vấn đề quan tâm chung của thanh niên và trẻ em.

Cũng như nghị sĩ trẻ các nước, sự hiện diện của các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam đã góp phần tích cực vào tiến trình đổi mới hoạt động của Quốc hội; Trở thành cầu nối đưa tiếng nói của người trẻ đến Quốc hội trong quá trình lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào tiến trình giải quyết vấn đề toàn cầu

Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn

Cùng với đó, đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại giao nghị viện, các diễn đàn đa phương, song phương.

Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam cho biết, trong thời gian vừa qua, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Quốc hội, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch, Tổng Thư ký IPU và Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ Thế giới, cùng với trách nhiệm của mình, các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam đã có nhiều điều kiện và tham gia tích cực trong công tác chuẩn bị hội nghị; Được trực tiếp tham gia ý kiến để xây dựng các nội dung, chương trình, hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ khác, góp phần vào thành công chung.

Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam kỳ vọng đây sẽ là cơ hội rất tốt để học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ mối quan tâm và mở rộng hợp tác với các nghị sĩ trẻ trong cộng đồng Liên minh Nghị viện thế giới.

Các Đại biểu Quốc hội Việt Nam đặc biệt tâm đắc với chủ đề của hội nghị “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, tiếp nối nội dung các hội nghị trước đó, chủ đề này đã đáp ứng được các mục tiêu quan trọng: Đề cập đến các vấn đề toàn cầu mà tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết; Đáp ứng nhu cầu tự thân của giới trẻ và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ở Việt Nam, Quốc hội đang thúc đẩy hoàn thiện khung khổ pháp lý và nền tảng thể chế cho quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam ý thức được trách nhiệm của mình và cam kết sẽ tham gia một cách tích cực, có hiệu quả trong quá trình xây dựng, hoàn thể thể chế, khung khổ pháp lý; Tham gia giám sát có hiệu quả đối với việc thực thi chính sách và truyền tải cho được thông điệp của hội nghị tới các cử tri trẻ.

Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam kỳ vọng rằng, tuyên bố chung được thông qua tại hội nghị lần này sẽ là động lực góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững; Đồng thời thúc đẩy việc trao quyền cho giới trẻ, mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào các tiến trình dân chủ và giải quyết vấn đề toàn cầu hiện nay.

Mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào tiến trình giải quyết vấn đề toàn cầu

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) phát biểu dẫn đề về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và vai trò của chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Phát biểu dẫn đề tại hội nghị, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) cho biết, bối cảnh quốc tế thời gian gần đây cho thấy mục tiêu phát triển của nhiều quốc gia đã và đang bị tác động ở nhiều khía cạnh khác nhau, đòi hỏi mỗi quốc gia sớm có những đánh giá và điều chỉnh hợp lý để duy trì mục tiêu phát triển của mình theo hướng nhanh và bền vững hơn.

Với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nhận thấy, hội nghị lần này đã phản ánh rất đúng xu thế phát triển và mối quan tâm của các quốc gia hiện nay. Đó là, phát triển bền vững, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định tốc độ, chất lượng phát triển của các nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều những khó khăn, thách thức.

Theo bà Trịnh Thị Tú Anh, đây là một cơ hội vô cùng quý báu để những đại biểu, nghị sĩ trẻ có cơ hội để gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau về những việc đã, đang và sẽ làm, những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta cùng hướng tới một tiếng nói chung, cùng tìm kiếm và xây dựng những giải pháp tối ưu để hướng tới mục tiêu vì một thế giới phát triển bền vững, hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc và tốt đẹp hơn, bao trùm và không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo bà Trịnh Thị Tú Anh, trong suốt thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với vô vàn những khó khăn, thách thức chung của tình hình thế giới, Việt Nam vẫn luôn là một trong những nước đi đầu trong việc thực hiện và hiện thực hóa các cam kết quốc tế trong quá trình phát triển của mình; Được cộng đồng quốc tế ghi nhận mà nổi bật là kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, các con số ấn tượng về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nhận thấy, những năm vừa qua, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Việt Nam đứng vị trí 48/132 quốc gia, nền kinh tế về đổi mới sáng tạo và thuộc nhóm quốc gia đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ qua (tăng hơn 20 bậc); Là một trong 5 quốc gia có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển nhất khu vực và xếp hạng 54 về chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Tư duy đổi mới, trí tuệ và tầm nhìn của người con Hà Nội

Tư duy đổi mới, trí tuệ và tầm nhìn của người con Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra, lớn lên và phần lớn quá trình công tác ở Hà Nội. Có lẽ vì thế, ông hiểu rõ Thủ đô và cũng vì thế nên những chỉ đạo, định hướng của đồng chí cho Thủ đô rất sâu sát. Chỉ nói riêng về sự quan tâm của ông đối với phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội là rất sâu sắc, toàn diện, thể hiện rõ tư duy đổi mới, trí tuệ và tầm nhìn.
Hà Nội tổ chức thi "Dân vận khéo" chào mừng Giải phóng Thủ đô

Hà Nội tổ chức thi "Dân vận khéo" chào mừng Giải phóng Thủ đô

Theo kế hoạch, trước ngày 15/7/2024, các địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ đăng ký dự thi Hội thi “Dân vận khéo” cấp TP. Căn cứ số lượng các đội đăng ký dự thi, Ban Dân vận Thành ủy sẽ tổ chức thi sơ khảo cấp TP trong tháng 8/2024 và chung khảo cấp TP trong tháng 9/2024.
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao

Chính sách thị thực thuận lợi, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Tư duy đổi mới, trí tuệ và tầm nhìn của người con Hà Nội

Tư duy đổi mới, trí tuệ và tầm nhìn của người con Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra, lớn lên và phần lớn quá trình công tác ở Hà Nội. Có lẽ vì thế, ông hiểu rõ Thủ đô và cũng vì thế nên những chỉ đạo, định hướng của đồng chí cho Thủ đô rất sâu sát. Chỉ nói riêng về sự quan tâm của ông đối với phát tri
Khám sức khỏe cho gần 2.000 đối tượng chính sách

Khám sức khỏe cho gần 2.000 đối tượng chính sách

TS Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã tham dự buổi khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách của quận Tây Hồ nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội của quận.

Bổ sung 15 chất mới vào danh mục chất ma túy

Bổ sung 15 chất mới vào danh mục chất ma túy
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Người trẻ thích làm mọi thứ một mình

Người trẻ thích làm mọi thứ một mình
Thay vì tụ tập cùng bạn bè, không ít người trẻ hiện đại đang lựa chọn làm mọi thứ một mình để có thêm thời gian tự do, hiểu rõ bản thân và làm mới các nhu cầu kết nối với xã hội.
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Người trẻ thích làm mọi thứ một mình

Người trẻ thích làm mọi thứ một mình
Thay vì tụ tập cùng bạn bè, không ít người trẻ hiện đại đang lựa chọn làm mọi thứ một mình để có thêm thời gian tự do, hiểu rõ bản thân và làm mới các nhu cầu kết nối với xã hội.

Khi con thi trượt...

Khi con thi trượt...
Thất vọng, hụt hẫng, lo sợ trước phản ứng của bố mẹ, người thân là những gì mà rất nhiều sĩ tử không đỗ vào ngôi trường công lập trong kỳ thi THPT vừa qua đang phải đối mặt. Trước thực trạng đáng lo ngại về áp lực mà các em đang phải chịu đựng khi vấp phả