Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng

Thời sự
Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng cần mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới.

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng và trí tuệ vào các văn kiện của Đại hội Đảng.

nhung y kien dong gop van kien dai hoi xiii ve cong tac xay dung dang hinh 1
Ảnh minh họa.

Chủ trương của Đảng ta là luôn mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng.

Đa số các đảng viên và nhân dân đều đồng tình đánh giá cao về bố cục và nội dung của các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đối với báo cáo về công tác xây dựng Đảng đã đề cập phương hướng chung, các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá như vậy là phù hợp. Đây là sự kế thừa, phát triển cách tiếp cận của nhiệm kỳ Đại hội XII, có những bổ sung cần thiết, đặc biệt là giải pháp đột phá.

Theo Phó Giáo sư Lê Văn Tích, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhìn một cách khái quát, tổng thể báo cáo công tác xây dựng Đảng như vậy là phù hợp, vừa có sự kế thừa của các nhiệm kỳ Đại hội trước, vừa có những bổ sung mới từ tổng kết thực tiễn. Đồng thời chỉ rõ tình trạng nói dối, suy thoái trong Đảng hiện nay với một thái độ nhìn thẳng vào sự thật để sửa chữa.

“Phải nhìn thẳng vào sự thật, chấm dứt tình trạng nói dối. Trên cơ sở đó đánh giá đúng sự thật để đấu tranh xử lý. Đây mới là cơ sở quan trọng giúp đất nước phát triển”, PGS Lê Văn Tích góp ý.

Ông Viết Chuyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, báo cáo đã mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức cũng như vai trò của Ủy ban kiểm tra Đảng. Song, vừa qua chúng ta chưa thực sự giao quyền nhiều cho Ủy ban kiểm tra các cấp cũng như thực hiện chất vấn trong Đảng vẫn còn hình thức.

“Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành quy định của Đảng thì vai trò của Ủy ban kiểm tra cần được làm rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Đặc biệt là trong kiểm tra tài chính Đảng, kê khai tài sản, thu nhập không được quy định rõ. Ủy ban kiểm tra không thể kiểm tra tài sản, thu nhập được trong khi Ủy ban kiểm tra là cơ quan được giao quyền này. Quy chế và chất vấn trong Đảng vẫn còn mang tính hình thức”, ông Viết Chuyên đánh giá.

Nhiều đảng viên lão thành có chung nhận xét, Dự thảo Báo cáo phần nói về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã cụ thể, rõ ràng hơn về những thành công, hạn chế và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nhất là trong công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Trung Đức - đảng viên 60 tuổi Đảng ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An cho rằng, tuy các văn kiện có nêu hạn chế trong công tác cán bộ nhưng nguyên nhân chủ quan chưa đầy đủ, các văn kiện cần phân tích kỹ hơn nguyên nhân chủ quan trong công tác cán bộ, mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới.

“Phải nói kỹ hơn về nguyên nhân chủ quan, trong đó có vấn đề về công tác cán bộ bởi cán bộ nào, phong trào đó, phải nói thẳng vấn đề cán bộ của chúng ta, tinh thần, trách nhiệm, khát vọng và sự dấn thân trong một bộ phận có vấn đề”, ông Nguyễn Trung Đức nói.

nhung y kien dong gop van kien dai hoi xiii ve cong tac xay dung dang hinh 2
Công tác cán bộ là vấn đề nhận được nhiều góp ý của các đảng viên.

Nghiên cứu kỹ các văn kiện, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Minh Tâm - Giảng viên trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh nêu quan điểm, văn kiện vẫn còn nhiều cụm từ mang tính định tính, thiếu thuyết phục, nhiều nội dung còn trùng lặp, từ đó đưa ra ý kiến cần nghiên cứu đặt tiêu đề ngắn gọn, không nên dùng những cụm trạng từ ở tiêu đề vừa trùng lặp, vừa chưa hoàn toàn thể hiện đúng bản chất.

“Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng thì không nên dùng cụm từ “xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện” bởi cả 5 nội dung trong Mục 5 đều tập trung phản ánh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Trong khi đó, Điểm 1 chỉ đề cập đến nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức thì chưa thể nói là toàn diện. Kiến nghị viết thẳng vào "xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức" không nên dùng các cụm từ “tăng cường thuyết phục”, “tăng cường nâng cao hiệu quả” trước các nội dung nên đề cập trực tiếp xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về tổ chức, xây dựng Đảng về đạo đức.

Nên gộp ba mục 4, 5, 6 thành "xây dựng Đảng về tổ chức" vừa thể hiện rõ được bốn nội dung xây dựng Đảng, vừa ngắn gọn”, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Minh Tâm góp ý.

Tiến trình góp ý cho Dự thảo các Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thể hiện rõ tinh thần phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, qua đó tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng và đóng góp vào việc hoạch định đường lối của Đảng ta, trong đó có công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những ý kiến đóng góp của các đảng viên, cán bộ, nhân dân sẽ được tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII ghi nhận tiếp thu có chọn lọc để bổ sung, chỉnh lý vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội./.

https://vov.vn/chinh-tri/nhung-y-kien-dong-gop-van-kien-dai-hoi-xiii-ve-cong-tac-xay-dung-dang-1086380.vov
Tư duy đổi mới, trí tuệ và tầm nhìn của người con Hà Nội

Tư duy đổi mới, trí tuệ và tầm nhìn của người con Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra, lớn lên và phần lớn quá trình công tác ở Hà Nội. Có lẽ vì thế, ông hiểu rõ Thủ đô và cũng vì thế nên những chỉ đạo, định hướng của đồng chí cho Thủ đô rất sâu sát. Chỉ nói riêng về sự quan tâm của ông đối với phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội là rất sâu sắc, toàn diện, thể hiện rõ tư duy đổi mới, trí tuệ và tầm nhìn.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Tư duy đổi mới, trí tuệ và tầm nhìn của người con Hà Nội

Tư duy đổi mới, trí tuệ và tầm nhìn của người con Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra, lớn lên và phần lớn quá trình công tác ở Hà Nội. Có lẽ vì thế, ông hiểu rõ Thủ đô và cũng vì thế nên những chỉ đạo, định hướng của đồng chí cho Thủ đô rất sâu sát. Chỉ nói riêng về sự quan tâm của ông đối với phát tri
Khám sức khỏe cho gần 2.000 đối tượng chính sách

Khám sức khỏe cho gần 2.000 đối tượng chính sách

TS Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã tham dự buổi khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách của quận Tây Hồ nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội của quận.

Bổ sung 15 chất mới vào danh mục chất ma túy

Bổ sung 15 chất mới vào danh mục chất ma túy
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Người trẻ thích làm mọi thứ một mình

Người trẻ thích làm mọi thứ một mình
Thay vì tụ tập cùng bạn bè, không ít người trẻ hiện đại đang lựa chọn làm mọi thứ một mình để có thêm thời gian tự do, hiểu rõ bản thân và làm mới các nhu cầu kết nối với xã hội.
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Người trẻ thích làm mọi thứ một mình

Người trẻ thích làm mọi thứ một mình
Thay vì tụ tập cùng bạn bè, không ít người trẻ hiện đại đang lựa chọn làm mọi thứ một mình để có thêm thời gian tự do, hiểu rõ bản thân và làm mới các nhu cầu kết nối với xã hội.

Khi con thi trượt...

Khi con thi trượt...
Thất vọng, hụt hẫng, lo sợ trước phản ứng của bố mẹ, người thân là những gì mà rất nhiều sĩ tử không đỗ vào ngôi trường công lập trong kỳ thi THPT vừa qua đang phải đối mặt. Trước thực trạng đáng lo ngại về áp lực mà các em đang phải chịu đựng khi vấp phả