Hà Nội lấy ý kiến đóng góp vào các nội dung Đại hội XVIII

Thời sự Hạnh Nguyên
Chiều 6/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo về chủ đề, phương châm và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sở Y tế Hà Nội triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận "Một cửa" Xem xét các nội dung, đảm bảo điều kiện cho kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Hà Nội phải là nôi của các phong trào, giải pháp mới

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Tổ trưởng Tổ Biên tập tổng hợp và xây dựng Văn kiện chủ trì hội nghị.

Hà Nội lấy ý kiến đóng góp vào các nội dung Đại hội XVIII
Quang cảnh hội nghị

2 phương án chủ đề Đại hội

Trình bày báo cáo đề dẫn hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, diễn ra đầu quý IV/2025.

Để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho Đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ban hành các văn bản về kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội, chỉ đạo thành lập các Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện, thành lập Ban Biên tập và các Tổ biên tập văn kiện.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Tiểu ban Văn kiện đã tích cực triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra, đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ.

Bước đầu, Tiểu ban Văn kiện đề xuất 2 phương án chủ đề và 2 phương án phương châm Đại hội.

Về chủ đề Đại hội, phương án 1 là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh văn hóa, con người Hà Nội, khối đại đoàn kết toàn dân kết hợp với sức mạnh thời đại; chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo; phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc”.

Phương án 2: “Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; phát huy truyền thống, sức mạnh văn hóa, con người Hà Nội kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế; thúc đẩy khát vọng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”.

Về phương châm Đại hội, phương án 1 là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Phương án 2 là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Hà Nội lấy ý kiến đóng góp vào các nội dung Đại hội XVIII
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy cho biết, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII tại Đại hội XVIII Đảng bộ TP cần kế thừa kết cấu của Báo cáo chính trị tại Đại hội XVII; đồng thời, tiếp tục đổi mới về cấu trúc và cách trình bày trong nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII; tiếp cận và tiếp thu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô (sửa đổi), điều chỉnh các quy hoạch phát triển Thủ đô (tầm nhìn đến năm 2045, 2050, 2065), kết quả tổng kết 40 năm đổi mới, các định hướng phát triển Thủ đô gắn với các định hướng lớn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP được bố cục gồm 2 phần: Phần thứ nhất là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố (2020-2025). Phần thứ hai là mục tiêu tổng quát; những chỉ tiêu chính, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá và những giải pháp trọng tâm của Thủ đô giai đoạn 5 năm 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trân trọng đề nghị các đại biểu, với trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết đối với Thủ đô và với nhiều kinh nghiệm quý trên cương vị công tác từng đảm nhiệm, tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo chủ đề, phương châm Đại hội và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Qua đó, góp thêm trí tuệ để Văn kiện trình Đại hội thật sự là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hà Nội lấy ý kiến đóng góp vào các nội dung Đại hội XVIII
Các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến

Đảm bảo bao quát đầy đủ và cụ thể hóa các quan điểm

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Đề cương của Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Trong đó có đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP (2020-2025); mục tiêu tổng quát; những chỉ tiêu chính, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá và những giải pháp trọng tâm của Thủ đô giai đoạn 5 năm 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu cũng cho ý kiến đóng góp về các nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra trong Đề cương nhằm đảm bảo bao quát đầy đủ và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị. Đồng thời, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của TP; khắc phục được các tồn tại, hạn chế được chỉ ra…

Kết luận hội nghị, thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu hết sức tâm huyết, trí tuệ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng bộ và với Nhân dân Thủ đô...

Trên tinh thần góp ý của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Tổ Biên tập và xây dựng văn kiện, bộ phận giúp việc Tổ biên tập và các cơ quan, đơn vị liên quan, trực tiếp tham mưu, xây dựng nội dung các dự thảo, nghiêm túc tiếp thu tất cả ý kiến phát biểu, góp ý để bổ sung, điều chỉnh nội dung các dự thảo, tổng hợp và báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, cũng như để triển khai các bước tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng bày tỏ, Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học... để TP tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội.

"Những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học giúp TP thêm cơ sở khoa học; đánh giá đúng thực trạng, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức để đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất", Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định.

tuoitrethudo.vn
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội kéo dài thêm 1 ngày

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội kéo dài thêm 1 ngày

Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh chương trình đợt 2 kỳ họp thứ 7, kéo dài thêm 1 ngày làm việc so với lịch cũ; đặc biệt là bổ sung nội dung thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào đúng ngày bế mạc.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Trong khi các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã và đang được lấp đầy bởi các nhà đầu tư, Thành ủy Hải Phòng vừa thông qua Đề án thành lập KKT ven biển phía Nam với quy mô 20.000ha. Đây sẽ là mảnh đất lành, thu hút thêm nhiều “gia đình đại bàng”.
Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (72 tuổi, ở Hòa Bình) chuyển đến khoa Cấp cứu, trong tình trạng phải thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, uốn ván, sốc nhiễm khuẩn.

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Trong khi các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã và đang được lấp đầy bởi các nhà đầu tư, Thành ủy Hải Phòng vừa thông qua Đề án thành lập KKT ven biển phía Nam với quy mô 20.000ha. Đây sẽ là mảnh đất lành, thu hút thêm nhiều “gia đình đại bàng”.

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Agribank đã nỗ lực điều chỉnh lãi suất huy động và tiết giảm chi phí hoạt động để có điều ki

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại
Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (72 tuổi, ở Hòa Bình) chuyển đến khoa Cấp cứu, trong tình trạng phải thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, uốn ván, sốc nhiễm khuẩn.
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Agribank đã nỗ lực điều chỉnh lãi suất huy động và tiết giảm chi phí hoạt động để có điều ki

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại
Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (72 tuổi, ở Hòa Bình) chuyển đến khoa Cấp cứu, trong tình trạng phải thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, uốn ván, sốc nhiễm khuẩn.