KHP tiếp tục nâng cao hiệu quả "An toàn - Sức khoẻ - Môi trường"

Kinh doanh Hải Anh
Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP) tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường (ATSKMT) năm 2023 nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác ATSKMT mà chi nhánh đã triển khai trong năm qua, từ đó xây dựng phương hướng trong năm 2024.

Ông Lê Hữu Hảo - Phó Giám đốc Chi nhánh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có bà Lê Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Chi nhánh và toàn thể cán bộ công nhân viên KHP.

Năm 2023, KHP đã triển khai thực hiện công tác ATSKMT trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức; đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường khai thác, vận chuyển khí từ các nguồn khác, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho các công trình khí/thiết bị. Hoạt động của các đơn vị vận tải, dịch vụ, thi công trên biển, trên bờ ngày càng đa dạng, tiềm ẩn nhiều rủi ro gây mất an toàn cho đường ống dẫn khí…

KHP tiếp tục nâng cao hiệu quả

Toàn cảnh hội nghị An toàn - Sức khoẻ - Môi trường 2023 tại KHP

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, đơn vị liên quan, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của doanh nghiệp, người dân địa phương và sự nỗ lực của tập thể người lao động trong toàn Chi nhánh, KHP đã hoàn thành tốt công tác ATSKMT, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, ngày 13/1/2023, Chi nhánh đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-KHP về mục tiêu ATSKMT, đặt ra 5 mục tiêu với 15 chỉ tiêu cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Chi nhánh. Đến thời điểm hiện tại, 14/15 chỉ tiêu đã được hoàn thành. Các mục tiêu này bao gồm:

- Đảm bảo chất lượng, sản lượng các sản phẩm khí cung cấp cho khách hàng.

- Đảm bảo vận hành công trình khí an toàn và liên tục.

- Hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.

- Kiểm soát các hoạt động có khả năng gây tác động đến môi trường.

- Tuân thủ các quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy, hệ thống quản lý an toàn chất lượng môi trường.

KHP tiếp tục nâng cao hiệu quả

Nhiều ý kiến đóng góp nhìn nhận các vấn đề còn tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục, hoàn thiện trong tương lai

Trước hết, Hệ thống quản lý tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường (AT-CL-MT) theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 được KHP thiết lập và duy trì là một công cụ chính trong việc thiết lập mục tiêu, kế hoạch, triển khai và giám sát công tác AT-CL-MT. Tất cả các hoạt động của KHP được đánh giá/ nhận diện và cập nhật rủi ro hàng năm để đưa ra các biện pháp kiểm soát/phòng ngừa thích hợp.

Trong năm, KHP đã ban hành 91 vấn đề cơ hội bên trong và bên ngoài; đưa ra các biện pháp kiểm soát rủi ro, khai thác cơ hội (chất lượng: 116, môi trường: 50, an toàn: 68) và được phân công đến từng bộ phận/cá nhân để thực hiện. Kết quả, 100% các biện pháp kiểm soát rủi ro, khai thác cơ hội được thực hiện.

KHP đã thành công duy trì và tăng cường vận hành an toàn và hiệu quả hệ thống đường ống dẫn khí, trạm khí và kho chứa khí hóa lỏng (LPG). Đáng chú ý là KHP đã vận hành an toàn kho nổi chứa LPG VD 68 tại Thái Bình, góp phần tăng cường sản lượng kinh doanh LPG của PV GAS.

Công tác Bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) trong các đợt dừng khí ở Hàm Rồng - Thái Bình trong năm 2023 cũng được hoàn thành tốt đẹp. Đội ngũ kỹ sư và nhân viên đã nỗ lực đưa hệ thống khí Hàm Rồng - Thái Bình vào vận hành an toàn sớm hơn tiến độ đến 14 giờ 30 phút. Độ tin cậy và sẵn sàng của hệ thống được duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 100% và 99.62% nhờ KHP đã áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn quản lý AT-CL-MT đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định về an ninh, an toàn, môi trường, hóa chất và phòng cháy chữa cháy.

KHP tiếp tục nâng cao hiệu quả

KHP trao khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc

KHP cũng hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu pháp luật, đảm bảo 100% CBCNV đạt chứng chỉ theo quy định, cụ thể hoàn thành 7 khóa huấn luyện theo yêu cầu của pháp luật với 242 lượt người tham gia gồm: huấn luyện ATVSLĐ; PCCC&CNCH; Sơ cấp cứu; An toàn trong kinh doanh khí; huấn luyện an toàn điện; huấn luyện an toàn hóa chất, nghiệp vụ đấu thầu cơ bản, huấn luyện an toàn trong giám sát thiết bị nâng hạ. Còn có các khóa đào tạo nhằm cập nhật, trao đổi các quy trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, giám sát an toàn; đáp ứng được nhu cầu kiến thức, nâng cao năng lực vận hành, áp dụng vào hiệu quả công việc...

Hướng đến năm 2024, KHP nhận thức và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ATSKMT như sau:

- Đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động hệ thống công trình khí; phối hợp chặt chẽ với các Ban chức năng của Tổng công ty, các bên liên quan trong dây chuyền khí để tiếp nhận và tiêu thụ toàn bộ khí Hàm Rồng - Thái Bình về bờ.

- Phối hợp với Công ty Kinh doanh sản phẩm khí và các bên liên quan vận hành an toàn, hiệu quả kho nổi LPG Thái Bình.

- Thực hiện, kiểm soát chặt chẽ công tác BDSC, đảm bảo hoàn thành 100% khối lượng công việc bảo dưỡng ngăn ngừa và BDSC thường xuyên, 95% khối lượng công việc sửa chữa đột xuất; theo dõi chặt chẽ tình trạng ăn mòn tuyến ống để có giải pháp xử lý kịp thời.

- Tuân thủ các quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy, môi trường... hệ thống quản lý AT-CL-MT theo các tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

KHP tiếp tục nâng cao hiệu quả

Hội nghị An toàn - Sức khoẻ - Môi trường 2023 tại KHP diễn ra thành công tốt đẹp

Bên cạnh đó, hội nghị có 3 tham luận nhận được rất nhiều các ý kiến đóng góp: “Hiện trạng Hệ thống quản lý AT-CL-MT tại KHP và giải pháp cải tiến”, “An toàn trong Turn around Kho LPG Đình Vũ”, “Chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận vận hành dự án cung cấp LNG trong tương lai tại Hệ thống khí Hàm Rồng - Thái Bình”.

Dịp này, KHP đã trao khen thưởng cho ba đơn vị và các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác AT-SK-MT năm 2023.

Kết luận tại hội nghị, ông Lê Hữu Hảo đánh giá cao nỗ lực và tinh thần của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động KHP trong việc đảm bảo an ninh, an toàn và vận hành liên tục các hệ thống công trình khí. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, KHP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tai nạn sự cố nào gây thiệt hại cho con người, tài sản và môi trường.

Toàn thể cán bộ công nhân viên KHP cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý AT-SK-MT, đáp ứng đầy đủ chính sách, mục tiêu của Tổng công ty và của KHP để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, liên tục hiệu quả, đáp ứng đầu đủ chính sách, mục tiêu AT-CL-MT của pháp luật và PV GAS.

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Trong khi các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã và đang được lấp đầy bởi các nhà đầu tư, Thành ủy Hải Phòng vừa thông qua Đề án thành lập KKT ven biển phía Nam với quy mô 20.000ha. Đây sẽ là mảnh đất lành, thu hút thêm nhiều “gia đình đại bàng” công nghệ cao, đổi mới ngành logistics, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của quốc gia và quốc tế.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Trong khi các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã và đang được lấp đầy bởi các nhà đầu tư, Thành ủy Hải Phòng vừa thông qua Đề án thành lập KKT ven biển phía Nam với quy mô 20.000ha. Đây sẽ là mảnh đất lành, thu hút thêm nhiều “gia đình đại bàng”.
Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (72 tuổi, ở Hòa Bình) chuyển đến khoa Cấp cứu, trong tình trạng phải thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, uốn ván, sốc nhiễm khuẩn.
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Agribank đã nỗ lực điều chỉnh lãi suất huy động và tiết giảm chi phí hoạt động để có điều ki

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại
Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (72 tuổi, ở Hòa Bình) chuyển đến khoa Cấp cứu, trong tình trạng phải thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, uốn ván, sốc nhiễm khuẩn.