Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia làm điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy

Thời sự
Trong 3 ngày từ ngày 15 – 17/6, Đảng bộ huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở và cũng là đại hội đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

dai hoi dang bo huyen binh gia lam diem bau truc tiep bi thu huyen uy hinh 1
Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Bình Gia đã thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 11,24%; các chính sách về dân tộc được triển khai đầy đủ, kịp thời, nhất là chương trình 135. Đến nay, đã có 6 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 22%, bình quân giảm 5,9%/năm. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng quân hàng năm 8-9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, 11 xã đạt chuẩn xây dựng NTM... Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định 6 chương trình công tác trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn và thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Ông Lương Trương Đạt, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục trúng cử Bí thư nhiệm kỳ tới với số phiếu cao.

dai hoi dang bo huyen binh gia lam diem bau truc tiep bi thu huyen uy hinh 2
Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy

Bà Lâm Thị Phương Thanh,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết: "Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế bầu cử trong Đảng, bầu các cán bộ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực lãnh đạo, có uy tín trong cán bộ đảng viên và nhân dân vào BCH Đảng bộ huyện.Lựa chọn được Bí thư tiêu biểu trong BCH khóa mới có khả năng tập hợp qui tụ, là trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo của toàn đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đã đề ra. Sau đại hội, BCH khóa mới cần tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động, khẩn trương xây dựng quychế làm việc, chương trình công tác toàn khóa phân công nhiệm vụ để lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả"./.

https://vov.vn/chinh-tri/dai-hoi-dang-bo-huyen-binh-gia-lam-diem-bau-truc-tiep-bi-thu-huyen-uy-1060889.vov

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,