Thu hồi hơn 15ha đất tại Biên Hòa của Công ty môi trường Sonadezi

Kinh doanh Văn Quân
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thu hồi hơn 15 hecta đất do Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi sử dụng tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.
Lấy ý kiến Nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi cần công khai, minh bạch, tránh hình thức Chậm công khai thông tin quy hoạch gây sốt ảo đất đai

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 2829 ngày 13/11/2023 về việc thu hồi diện tích 153.638,2m2 đất do Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi sử dụng tại thửa đất 165, tờ bản đồ địa chính số 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

Lý do thu hồi đất, Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi đã hết thời hạn thuê đất nhưng không được gia hạn theo Luật Đất đai 2013.

Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Sonadezi tại Đồng Nai
Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Sonadezi tại Đồng Nai

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố quyết định thu hồi đất đến Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi và các cá nhân, tổ chức có liên quan để thi hành; thanh lý hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính; thu hồi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi; thực hiện cắm mốc ranh giới khu đất để bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất TP Biên Hòa quản lý theo quy định.

Giao Cục thuế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính để rà soát xử lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến khu đất theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi tháo dỡ, di dời tài sản trên đất để bàn giao cho Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Biên Hòa và giao bản gốc GCN QSDĐ cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để thực hiện hủy GCN QSDĐ theo quy định. Thời hạn hoàn thành việc bàn giao đất và bàn giao bản gốc GCN QSDĐ là trong 60 ngày từ khi quyết định có hiệu lực.

UBND tỉnh giao TP Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Biên Hòa giám sát, đôn đốc việc bàn giao đất của Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi để bàn giao cho Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Biên Hòa quản lý theo quy định. Trường hợp Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi không chấp hành việc bàn giao đất, UBND TP Biên Hòa tổ chức cưỡng chế theo quy định...

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ