Thực hiện tốt vai trò trong hỗ trợ, liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Kinh doanh PV
Ngày 18/8, Ngân hàng Hợp tác (NHHT) Chi nhánh Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm các Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND) địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Tham dự có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 3 tỉnh; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và chủ tịch, giám đốc các QTDND 3 tỉnh.
Nỗ lực đưa vốn ngân hàng gần hơn với nông dân, đẩy lùi tín dụng đen
Thực hiện tốt vai trò trong hỗ trợ, liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm các QTDND địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Theo báo cáo Thanh tra - Giám sát ngân hàng 3 tỉnh, hoạt động của các QTDND trên địa bàn 3 tỉnh tương đối ổn định. Các chỉ tiêu cơ bản đều tăng trưởng, các giới hạn, tỷ lệ an toàn đang ở mức cho phép. Tổng tài sản của các QTNDN tiếp tục tăng trưởng.

Riêng đối với tỉnh Quảng Bình, đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản đạt 6.870,7 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. Đơn vị có tổng tài sản cao nhất là Vạn Trạch, Nhân Trạch, Đại Trạch (Bố Trạch). Tổng dư nợ cho vay đạt 5.829,6 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng của các QTDND đạt tốt với tỷ lệ nợ xấu thấp. Tổng nợ xấu các QTDND là 21,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,36% tổng dư nợ cho vay.

Thực hiện tốt vai trò trong hỗ trợ, liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đến ngày 30/6/2023, tiền gửi tại NHHT của các QTDND trên địa bàn tỉnh là 848,8 tỷ đồng. Cùng với đó, NHHT chi nhánh Quảng Bình nỗ lực đẩy mạnh liên kết hệ thống TDND, điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống QTDND theo quy định pháp luật.

Thực hiện tốt vai trò trong hỗ trợ, liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, NHHT chi nhánh Quảng Bình đang thực hiện vai trò đầu mối liên kết hệ thống với 42 QTNDN trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Với vai trò đó, chi nhánh đã tích cực hỗ trợ thanh khoản, hỗ trợ QTDND yếu kém. Chi nhánh cũng triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đến các QTDND và thành viên của quỹ, khẳng định vai trò trụ đỡ phát triển hệ thống QTDND.

Trong 6 tháng đầu năm, NHHT tích cực hỗ trợ kịp thời nguồn vốn cho các QTDND nhằm tăng cường hoạt động cho vay đối với thành viên. NHHT cũng đã triển khai dịch vụ Ngân hàng điện tử CF-eBank đáp ứng nhu cầu thanh toán của QTDND thành viên. Hiện tại, 39/42 QTDND trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế tham dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng điện tử CF-eBank.

Thực hiện tốt vai trò trong hỗ trợ, liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Thảo luận của các đại biểu tại hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2023, chi nhánh NHHT Quảng Bình tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong hỗ trợ, liên kết hệ thống QTDND, ưu tiên nguồn vốn để thực hiện công tác điều hòa, đáp ứng nhu cầu hợp lý về nguồn vốn cho các QTDND; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạng lưới thanh toán và các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt và triển khai hệ thống ngân hàng điện tử CF-eBank kết nối giao dịch với các QTDND; Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách về QTDND, chính sách tín dụng đến tổ chức, cá nhân cũng như quảng bá hình ảnh thương hiệu, vai trò của NHHT và QTDND.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ