Giúp đoàn viên không "nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”

Tuổi trẻ
Ngày 19/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên trên toàn quốc. Chương trình có sự tham gia của cán bộ đoàn chủ chốt cấp Trung ương, tỉnh, huyện và đội ngũ báo cáo viên tại 63 điểm cầu.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn cho thanh thiếu nhi luôn được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện.

Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành các nghị quyết, đề án, kết luận, chỉ thị chuyên đề về giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên theo từng giai đoạn. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành hành sửa đổi cuốn “Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên”.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên sẽ được các chuyên gia truyền đạt 4 chuyên đề
Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên sẽ được các chuyên gia truyền đạt 4 chuyên đề

Lần sửa đổi này, nội dung cuốn sách được kết cấu lại thành 4 chuyên đề lớn theo hướng ngắn gọn, súc tích, các thông tin ở mức phổ thông, căn bản, đi thẳng vào bản chất vấn đề, phù hợp và cập nhật được những thành quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn về lý luận chính trị mới nhất hiện nay. Quá trình sửa đổi được thực hiện qua 14 bước, từ thành lập tổ công tác, mời chuyên gia viết bài… đến xin ý kiến cán bộ đoàn ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam với chủ đề “Học tập lý luận chính trị trong đoàn viên - Những vấn đề đặt ra”; Hoàn thiện dự thảo tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia, vụ chức năng của các ban Đảng Trung ương…

Để thuận tiện cho quá trình học của đoàn viên trên các khối đối tượng, ngoài hình thức học thông qua tổ chức lớp học, Trung ương Đoàn chính thức ra mắt và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, từ ngày 19/6.

Trên hệ thống cổng, đoàn viên có thể vào trực tiếp để học lý luận chính trị, làm bài đánh giá kết quả học tập trực tiếp trên hệ thống. Các cấp bộ Đoàn có thể chủ động rà soát, quản lý được việc học và đánh giá kết quả học tập của đoàn viên đơn vị mình.

Cổng thích ứng cả trên giao diện website và điện thoại thông minh, thuận tiện cho việc học. Đặc biệt, khối đối tượng đoàn viên là công nhân, làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất… có thể tranh thủ thời gian học lúc nghỉ ngơi hoặc lúc rảnh, tổ chức ôn luyện bất kỳ lúc nào thông qua bộ câu hỏi đã được biên soạn kỹ lưỡng với nhiều bộ câu hỏi khác nhau. Đồng thời, đây cũng là nơi cung cấp các thông tin, tài liệu về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số thông tin liên quan đến các tổ chức của thanh niên Việt Nam…

Cổng thông điện tử học lý luận chính trị có thể đáp ứng được lượng lớn các tài khoản người dùng cùng truy cập cùng một lúc 10.000 lượt. Đi kèm với cuốn sách “Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên”, Trung ương Đoàn đã xây dựng và biên tập các bộ công cụ học tập đi kèm: Bộ infographic, bài giảng tóm tắt, bài giảng của các chuyên gia… để đoàn viên theo dõi, sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, học tập.

Tại Hội nghị trực tuyến, các điểm cầu sẽ được nghe chuyên gia giảng về 4 chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Mục tiêu trong năm 2020, các cấp bô đoàn sẽ đạt 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành việc học tập. Những năm tiếp theo, đảm bảo 100% đoàn viên mới kết nạp được học tập các bài lý luận chính trị, coi đây là giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng chính trị của người đoàn viên, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị, tăng cường bản lĩnh cách mạng, ý thức nhạy bén chính trị, tránh tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” của đoàn viên, thanh niên.

https://tuoitrethudo.com.vn/giup-doan-vien-khong-nhat-dang-kho-doan-xa-roi-chinh-tri-d2085637.html
Hà Nội phải là nôi của các phong trào, giải pháp mới

Hà Nội phải là nôi của các phong trào, giải pháp mới

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội cần sẵn sàng nhận trách nhiệm đầu tàu dẫn dắt công tác Hội và phong trào sinh viên cả nước. Hà Nội phải là cái nôi của các phong trào, mô hình, giải pháp mới để nhân rộng trên cả nước trong nhiệm kỳ tới.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Nỗ lực đạt GDP trên 5% năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt đến mức cao nhất các mục tiêu, năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt trên 5%,