Tân Phó Tổng giám đốc Petrovietnam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Kinh doanh Hải Anh
Ông Dương Mạnh Sơn, tân Phó Tổng giám đốc Petrovietnam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) vừa vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tại hội nghị, nhằm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn và trong năm 2022, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân thuộc Ủy ban, trong đó có 3 gương điển hình của Petrovietnam.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, các Bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội, cùng lãnh đạo, cán bộ Ủy ban, đại diện lãnh đạo 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban.

Tân Phó Tổng giám đốc Petrovietnam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Các tấm gương điển hình vinh dự đón nhận Huân chương Lao động

Năm 2022, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 và tình hình bất ổn thế giới làm cho một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban lợi nhuận giảm mạnh, có doanh nghiệp lỗ lớn, giảm vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao độ, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, các tập đoàn, tổng công ty vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; Thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực; Tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước; góp phần bảo đảm cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô và xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; Thực hiện chính sách an sinh xã hội; Về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước.

Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giao cho công ty mẹ của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt được như sau: Tổng doanh thu ước đạt 1.123.334 tỷ đồng (bằng 114% kế hoạch và 133% so với năm 2021), tổng lợi nhuận trước thuế của 18 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 39.219 tỷ đồng (bằng 173% kế hoạch và bằng 117% so với năm 2021). Trong đó, 15/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 17/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 16/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước.

Một số tập đoàn, tổng công ty đã có nhiều nỗ lực, đạt nhiều kết quả tích cực, vượt mức kế hoạch tại nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh so với những năm trước như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Petrolimex, Vinachem, TKV, VEC...

Năm 2022 đánh dấu một năm Petrovietnam hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tính đến hết tháng 11, Tập đoàn đã về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu tài chính và sản lượng khai thác dầu khí của năm 2022, báo hiệu một năm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, tiếp đà tăng trưởng, thiết lập những kỷ lục mới.

Cụ thể, Petrovietnam đã khai thác dầu thô hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 11 ngày (đạt 8,74 triệu tấn vào ngày 20/10). Khai thác dầu thô 11 tháng đạt 9,91 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch năm, tương đương với mức thực hiện cùng kỳ năm trước (9,97 triệu tấn). Trong đó, khai thác dầu trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 18 ngày (đạt 7,04 triệu tấn vào ngày 13/10). Khai thác dầu ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 1 ngày (đạt 1,70 triệu vào ngày 29/11). Sản lượng khí, điện, đạm, xăng dầu và các sản phẩm khác đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Tân Phó Tổng giám đốc Petrovietnam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Dương Mạnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, Chủ tịch HĐQT PV GA

Sản lượng sản xuất đạt mức cao là động lực quan trọng tạo kết quả tài chính rất khả quan của Petrovietnam trong năm 2022 với tổng doanh thu toàn Tập đoàn và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay (kể cả những năm trước đây giá dầu cao hơn rất nhiều so với mức bình quân của năm 2022). Tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 trước 4 tháng, trong 11 tháng ước đạt 854 nghìn tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới kể từ khi thành lập Tập đoàn. Nộp NSNN toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 trước 6 tháng, tính chung 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt 134,5 nghìn tỷ đồng.

Những kết quả này đã khẳng định vai trò và vị thế dẫn đầu của Petrovietnam trong khối các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, góp phần đảm bảo ổn định nền kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực quốc gia và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Đánh giá chung, năm 2022, Ủy ban đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật và ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty được giao quản lý, khắc phục tình trạng trước đây nhiều nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa được thực hiện đầy đủ hoặc tồn đọng qua nhiều năm.

Về cơ bản, 19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển; Tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển thực hiện và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, một số tập đoàn, tổng công ty đạt kim ngạch xuất nhập khẩu lớn; Chưa phát sinh dự án đầu tư có nguy cơ rủi ro cao gây thua lỗ lớn, thất thoát vốn nhà nước; Thể hiện rõ vai trò trong việc góp phần bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế, xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Là công cụ quan trọng để thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tân Phó Tổng giám đốc Petrovietnam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, lãnh đạo Petrovietnam chụp ảnh lưu niệm

Nhằm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn và trong năm 2022, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân thuộc Ủy ban. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vinh dự có 3 cá nhân tiêu biểu được nhận khen thưởng trong dịp này gồm: Ông Ngô Hữu Hải, Tổng Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Ông Dương Mạnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Ông Nguyễn Phi Diệu, Chuyên gia, đội trưởng, Đội Bảo dưỡng Điện, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban, các tập đoàn, tổng công ty đã cố gắng, nỗ lực, tâm huyết đóng góp vào kết quả công tác chung của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty năm 2022; Đóng góp vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và một số cân đối lớn, quan trọng của nền kinh tế.

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đề nghị các Tập đoàn, Tổng Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023; Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao; Đầu tư theo chiến lư

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Trong khi các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã và đang được lấp đầy bởi các nhà đầu tư, Thành ủy Hải Phòng vừa thông qua Đề án thành lập KKT ven biển phía Nam với quy mô 20.000ha. Đây sẽ là mảnh đất lành, thu hút thêm nhiều “gia đình đại bàng” công nghệ cao, đổi mới ngành logistics, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của quốc gia và quốc tế.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Trong khi các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã và đang được lấp đầy bởi các nhà đầu tư, Thành ủy Hải Phòng vừa thông qua Đề án thành lập KKT ven biển phía Nam với quy mô 20.000ha. Đây sẽ là mảnh đất lành, thu hút thêm nhiều “gia đình đại bàng”.
Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (72 tuổi, ở Hòa Bình) chuyển đến khoa Cấp cứu, trong tình trạng phải thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, uốn ván, sốc nhiễm khuẩn.
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Agribank đã nỗ lực điều chỉnh lãi suất huy động và tiết giảm chi phí hoạt động để có điều ki

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại
Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (72 tuổi, ở Hòa Bình) chuyển đến khoa Cấp cứu, trong tình trạng phải thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, uốn ván, sốc nhiễm khuẩn.